닫기

Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân
sản xuất bằng tấm lòng của người nông dân

Tất cả thiết bị máy móc nông nghiệp tiết kiệm và có tính ứng dụng cao!
Shinnong luôn cố gắng hết mình để cung cấp những sản phẩm tốt nhất.

Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân
sản xuất bằng tấm lòng của người nông dân

Tất cả thiết bị máy móc nông nghiệp tiết kiệm và có tính ứng dụng cao!
Shinnong luôn cố gắng hết mình để cung cấp những sản phẩm tốt nhất.

Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân
sản xuất bằng tấm lòng của người nông dân

Tất cả thiết bị máy móc nông nghiệp tiết kiệm và có tính ứng dụng cao!
Shinnong luôn cố gắng hết mình để cung cấp những sản phẩm tốt nhất.

Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân
sản xuất bằng tấm lòng của người nông dân

Tất cả thiết bị máy móc nông nghiệp tiết kiệm và có tính ứng dụng cao!
Shinnong luôn cố gắng hết mình để cung cấp những sản phẩm tốt nhất.

Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân
sản xuất bằng tấm lòng của người nông dân

Tất cả thiết bị máy móc nông nghiệp tiết kiệm và có tính ứng dụng cao!
Shinnong luôn cố gắng hết mình để cung cấp những sản phẩm tốt nhất.

Video quảng cáo

Coi độ hài lòng của khách hàng và việc quản lý chất lượng là mục tiêu hàng đầu.

 • Cửa hàng Naver

  Hãy ghé thăm cửa hàng Naver của Shinnong
  nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm nào đó.

  Xin hãy nhìn kỹ

 • Hướng dẫn đường đi

  00-1, Gongdan-ro, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do
  (1000-45, Daegwang-dong, Gimcheon-si)

  Xin hãy nhìn kỹ

 • Số điện thoại đại diện

  Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu khách hàng là trên hết.

  054)436-7206/7306

  Ngày thường : 09:00 ~ 18:00
  Không làm việc cuối tuần và các ngày lễ

Thông báo

Xem thêm

 • Không có bài đăng đã đăng ký.

Hỏi & ĐápN

Xem thêm

 • Không có bài đăng đã đăng ký.